Openingstijden: maandag - vrijdag van 09.00 - 17.00u en zaterdag van 10.00-15.00u

Algemene Voorwaarden

CarpetU2 is een webwinkel waar producten worden gepresenteerd en verkocht via het internet voor het bedrijf Taba Tabaee, wat gevestigd is op 12km Thessalonikis-Poligirou, Thessaloniki, Griekenland (BTWnummer: EL047267011). Voordat u onze site bekijkt en u gebruik maakt van onze webwinkel, wordt u vriendelijk verzocht om de onderstaande algemene voorwaarden, betrekking hebbend op het gebruik van de CarpetU2 webwinkel, zorgvuldig te lezen. Zorg ervoor dat u weet dat u instemt met de volgende algemene voorwaarden, omdat verder gebruik van de diensten van de CarpetU2 internetwinkel automatisch betekent dat u expliciet en onvoorwaardelijk akkoord gaat met deze voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

CarpetU2 is het recht voorbehouden eenzijdige wijzigingen of vernieuwing aan te brengen in de huidige algemene voorwaarden van transacties gemaakt in hun internetwinkel, afhankelijk van hun behoeften. CarpetU2 is verplicht om hun gebruikers op de hoogte te brengen van elke verandering via de website van deze internetwinkel. Het wordt benadrukt dat aankopen die u al gedaan heeft niet vallen onder de later veranderde voorwaarden.

Beschikbare Informatie & Producten

CarpetU2 is gebonden aan de accuraatheid van de informatie weergegeven op de site, zowel aan het bestaan van de essentiële kenmerken beschreven in elk specifieke, beschikbare geval, als aan de accuraatheid van de informatie van beschikbare dienstverleningen, uitgezonderd van technische storingen of schrijffouten die onopgemerkt zijn gebleven of zich onbedoeld hebben voorgedaan of te wijten zijn aan een technische storing van de website die voortkomt uit overmacht.

Aansprakelijkheid

CarpetU2 kan de beschikbaarheid van de producten niet garanderen, maar garandeert wel een tijdige inlichting van de uiteindelijke consument betreffende hun niet-beschikbaarheid. CarpetU2 is alleen aansprakelijk voor schuldige en grove nalatigheid in het geval van vertraging van bezorging van bestelde producten en wat betreft informatie die het verstrekt of dienstverleningen die het aanbiedt via de website. Het internetbedrijf CarpetU2 is niet verantwoordelijk voor technische problemen die zich kunnen voordoen wanneer gebruikers toegang willen krijgen tot de website en tijdens hun verblijf op de website die voortkomen uit het functioneren van hun eigen apparatuur en de compatibiliteit van hun infrastructuur met de virtuele omgeving.

Auteursrecht

De hele inhoud van de website, geplaatst door CarpetU2, inclusief afbeeldingen, omschrijvingen, foto's, ontwerpen, teksten, dienstverlening en producten zijn eigendom van CarpetU2 en zijn wettelijk beschermd door de Griekse wet, de Europese wet en internationale conventies.
Elke mogelijke vorm van kopiëren, analoge en digitale kopie, mechanische reproductie, distributie, transmissie, downloaden, verwerking, doorverkoop, creëren van afgeleid werk, of het misleiden van het publiek betreffende de ware eigenaar/leverancier van de inhoud op de website is niet toegestaan. Elke vorm van reproductie, publicatie, downloaden, distributie of transmissie of elke andere manier van het gebruik van de inhoud in iedere vorm of hoedanigheid, voor commerciële of andere doeleinden is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van CarpetU2 of van andere rechtmatige eigenaren van de bovenstaande auteursrechten.
De namen, afbeeldingen, logos en handelsmerken die CarpetU2 representeren zijn exclusieve handelsmerken van CarpetU2 en worden beschermd door de Griekse, Europese en internationale regelgeving voor het merkenrecht en de industriële en intellectuele eigendomsrechten en de oneerlijke concurrentie wetgeving.
In geen geval dient hun voorkomen en blootstelling op de website van CarpetU2 op te worden opgevat als een licentieoverdracht of als een gebruikersrecht.

Verplichtingen van de Gebruiker

De gebruikers van de website CarpetU2 gaan akkoord dat ze de site niet gebruiken om illegale of aanstootgevende inhoud te versturen, publiceren, versturen via e-mail of op een andere manier te verspreiden. Hieronder vallen berichten die schadelijk, bedreigend, beledigend, storend, lasterlijk, vulgair, obsceen of smadelijk zijn, inbreuk maken op de privacy van een derde, een uiting van haat of raciale en etnische discriminatie bevatten, berichten die kunnen leiden tot schade aan minderjarigen op enige manier, berichten die niet in overeenstemming zijn met de wetgeving of met contractuele relaties (zoals voorkennis en vertrouwelijke informatie verkregen door bijvoorbeeld werkrelaties of in een vertrouwensovereenkomst), die een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van derden schenden, software virussen of andere computercodes bevatten, bestanden of programma's ontworpen om een andere computer, software of hardware te verstoren en/of te beschadigen bevatten, die ofwel bewust, ofwel onbewust de Griekse en/of EU wetgeving overschrijden, berichten die derden op een bepaalde manier kunnen hinderen en berichten waarvan de inhoud wordt gebruikt om persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen en op te slaan.

Beveiliging

CarpetU2 erkent het belang van de veiligheid van uw persoonlijke informatie en uw online transacties en neemt alle noodzakelijke maatregelen om een maximale beveiliging te waarborgen. Alle informatie gerelateerd aan uw persoonsgegevens en uw transacties zijn veilig en vertrouwelijk.

Klantidentificatie

Er worden twee codes gebruikt om u te herkennen: een Aanmeldingscode (e-mail) en een Persoonlijke Geheime BeveiligingsCode (wachtwoord) dat u, elke keer wanneer u zich aanmeldt, toegang verleent met een absolute veiligheid voor uw persoonlijke informatie.
U heeft de mogelijkheid om uw Persoonlijke Geheime BeveiligingsCode (wachtwoord) en uw e-mailadres zo vaak als u wilt te veranderen. De enige persoon die toegang heeft tot uw gegevens bent u, gebruikmakend van de bovengenoemde codes en u alleen bent verantwoordelijk over hun geheimhouding en de afscherming van derden. In het geval van verlies of uitlekken van uw gegevens, dient u ons direct te informeren, anders is de CarpetU2 internetwinkel niet verantwoordelijk voor het gebruik van een geheim wachtwoord door een ongeautoriseerd persoon.

Gecontroleerde Toegang

Toegang tot CarpetU2 systemen (servers) wordt gecontroleerd door een firewall, wat het gebruik van specifieke diensten van klanten / gebruikers toestaat, terwijl het de toegang tot systemen en databases met vertrouwelijke informatie en bedrijfsinformatie onmogelijk maakt.

Encryptie - Beveiliging

Het invoeren van uw creditcard gegevens wordt gedaan via het beveiligde systeem van PayPal. PayPal is de grootste online bank en volgt alle moderne veiligheidsmaatregelen op. Meer over de veiligheid van transacties leest u hier.
CarpetU2 slaat uw creditcardgegevens nooit op een van hun databases op. Deze gegevens worden beheerd door PayPal.

Handelsgeheim

Het eren van het vertrouwen is een vaststaand gegeven. Dezelfde basisprincipes die toepasbaar zijn op de traditionele handelsvorm, gelden ook voor e-commerce. Alle informatie uitgezonden door de gebruiker van CarpetU2 is vertrouwelijk en CarpetU2 heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de informatie alleen te gebruiken voor dienstverlenende doeleinden. Enkele getroffen maatregelen zijn:

  1. Alleen geautoriseerde werknemers hebben toegang tot uw transactiegegevens en dit alleen wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het verwerken van uw aanvraag.
  2. CarpetU2 openbaart geen klantgegevens en transacties, tenzij wij beschikken over een geschreven toestemming van u of op basis van een gerechtelijk bevel.
  3. Wanneer CarpetU2 derden inschakelt om onze systemen te ondersteunen, treffen we maatregelen om vertrouwelijkheid te garanderen.

    U kunt alle bijgehouden gegevens over u opvragen en veranderingen aanbrengen als u de incorrecte gegevens kunt documenteren.

Privacybeleid

Wanneer je de website CarpetU2 bezoekt, kunt u gevraagd worden om persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken (naam, achternaam, beroep, e-mailadres en verzendgegevens etc) gewoonlijk om uw bestelling te kunnen verwerken. Alle persoonlijke gegevens op de site en dienstverlening van de website CarpetU2, worden enkel en alleen voor redenen gerelateerd aan transacties met ons, onze communicatie, verbetering van onze dienstverlening en om de uitvoering van de dienstverlening te waarborgen en mag niet gebruikt worden door derden (behalve wanneer de wet anders voorschrijft).
CarpetU2 medewerkers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens zijn specifieke personen en toegang tot uw persoonlijke gegevens is verboden voor ongeautoriseerde personen. Alle maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen zijn getroffen.

Hulp

U kunt een tapijt zoeken op een van de volgende drie manieren of door een combinatie daarvan te gebruiken:

  1. Door één van de hoofdcategorieën boven aan onze pagina te kiezen.
  2. Door een combinatie van prijs, type, kleur etc te kiezen in de sectie onder het hoofdmenu.
  3. Door te zoeken op een specifiek tapijt met de zoekmachine.

CarpetU2 doet er alles aan om een hoge kwaliteit serviceverlening aan te bieden. Desondanks kan de mogelijkheid op fouten in prijzen en producteigenschappen niet geheel worden uitgesloten en het kan niet gegarandeerd worden dat er geen downtime van de website en menselijke fouten tijdens het updaten/invoeren van de prijs van een product voorkomen.

Tevens raden we u aan dat u voordat u een order plaats de secties Algemene Voorwaarden, Aankopen, Verzendwijzen en Betaalwijzen bezoekt, waar u handige informatie vindt over de werkwijze en de manier om producten aan te schaffen.

Wanneer u een bestelling plaatst, zal u een automatisch gegenereerde e-mail ontvangen waarin de details van uw bestelling staan. Nadat de elektronische aankoopafdeling uw bestelling heeft verwerkt, zult u een tweede (bevestigings-) e-mail ontvangen waarin de producten staan die naar u worden verzonden.

In het geval dat er enige onduidelijkheden zijn, zal een aanvullende e-mail naar u gestuurd worden. We zullen ook telefonisch contact met u opnemen op de nummers die u aan ons heeft doorgegeven tijdens uw inschrijving of bij het plaatsen van uw bestelling. We vragen u om ervoor te zorgen dat de e-mails u zullen bereiken en dat u ze bewaart zolang onze transactie loopt. Het is uw plicht om in het geval dat u geen e-mails ontvangt, volgens de algemene voorwaarden, ons zonder enige vertraging daarover in te lichten.